Design a site like this with WordPress.com
Get started

Tervetuloa OpinTorille

Linnanmaan kampukselle ja etänä

torstaina 5.5.2022 klo. 8.30 – 16.00!


Welcome to OpinTori

at Linnanmaa Campus and online

on thursday 5.5.2022 at 8.30 – 16.00!

Kiitos OpinTorin osallistujille! Seuraava OpinTori järjestetään 11.5.2023!

Thanks for participating in OpinTori! Next OpinTori will be held on May 11 2023!


Lue lisää OpinTorista 2022 ja hybridiopetuksesta blogistamme.


Navigation

OpinTori on Oulun yliopiston koulutuksen ja opetuksen teemapäivä, joka järjestetään hybridinä Linnanmaan kampuksella ja verkossa. Tapahtumassa jaetaan korkeakoulujen opetuksen, ohjauksen, opiskelun ja oppimisen hyviä käytänteitä ja keskustellaan koulutuksen ajankohtaisista aiheista.

OpinTori is University of Oulu theme day for education and learning, which will be held as a hybrid on the Linnanmaa campus and online. In the event, good practices for teaching, supervision, studying and learning in higher education will be shared along with discussions related to topical questions in the field of education.

Teema

Hybridiopetus ja -oppiminen:
Painopisteinä hyvinvointi, vuorovaikutus ja motivaatio.

Theme

Hybrid teaching and learning:
Focus on well-being, student-teacher interaction, and student motivation.

ohjelma

OpinTori 5.5.2022 klo 8.30-16.00

Osallistu Linnanmaan kampuksella tai etänä

OpinTori on kaksikielinen. Esitykset pidetään sillä kielellä, millä esityksen otsikko on kirjoitettu.

8.30-9.00 AAMUKAHVIT LUENTOSALISSA L2

9.00-9.15 TERVETULOTOIVOTUS JA PÄIVÄN OHJELMA LUENTOSALISSA L2. Minna Uitto

9.15-10.00 KEYNOTES LUENTOSALISSA L2: HYBRID LEARNING, WHAT MAKES IT TO SUCCEED? Sari Pramila-Savukoski, Tiina Törmänen & Heli-Maria Kuivila

10.15-11.15 RINNAKKAISOHJELMA 1 LUENTOSALEISSA LO128, PR102, L8 & L4

Luentosali LO128: Opetusmenetelmät. (pj. Tero Huhtala)

 • Narratives as a tool for pedagogical practice. Anatoliy Samoylenko, Priyadharsini Perumal & Hany Ferdinando
 • Virtual project design as an alternative to laboratory exercise for remote learners. Yang Bai
 • Developing a master’s level online course in marketing: implementing technological tools for engagement and learning. Tero Huhtala
 • Improving participation, engagement and self-assessment of learning in on-line and hybrid. Petr Stepanek.

Luentosali PR102: Aktivoivat metodit. (pj. Anna-Mari Simunaniemi)

 • Monimuotoisen lukupiiriopetuksen kehittäminen. Kaj Zimmerbauer
 • Ajasta ja paikasta riippumaton verkkokoulutus: Esimerkki mikroyrittäjyyskurssista avoimessa yliopistossa. Anna-Mari Simunaniemi
 • Developing an introductory course on indoor air quality: students’ activation and inclusion. Ulla Haverinen-Shaughnessy
 • Developing an introductory course on physics: a flipped classroom approach. Lauri Holappa

Luentosali L8: hyvinvointi etä- ja hybridityöskentelyssä. (pj. Elmeri Seppänen)

 • Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi: nostetta myös hyvinvointiin. Susanna Kaitera, Elmeri Seppänen, Juuso Kojo ja Sara Ahola
 • Digitalisaation merkitys teknillisen alan opetuksessa. Älykkäät koneet ja järjestelmät, Konsta Karioja. Sovellettu ja laskennallinen matematiikka, Lassi Korhonen.

Luentosali L4: Digivälineiden esittelyä Oulun yliopiston Digipedagogiikka ja videopalveluista (pj. Antti Peltonen)

 • Moodle, Anu Ylitalo
 • Open Badge Factory, Leena Paaso ja Timo Hakkarainen
 • Yuja ja Presemo, Antti Peltonen
 • Howspace, Joni Liikala
 • Oulun yliopiston opintojaksopalaute Anna Kolehmainen

11.30-12.30 RINNAKKAISOHJELMA 2 LUENTOSALEISSA LO128, PR102, L8 ja L4

Luentosali LO128: Etäopetus. (pj. Minna Uitto)

 • Young Academics Survey – Data-based analysis of teaching difficulties in the Covid-19 era. Rafal Sliz
 • Doctoral courses development: opportunities, and challenges at microelectronics research unit (MIC). Ghufran Hashmi
 • Reflective documentation practices in digital fabrication education, Georgi V. Georgiev

Luentosali PR102: Ohjaus. (pj. Jenni Myllykoski)

 • Kliininen ryhmäopetus, tärkeä osa lääkäriksi kasvamista. Juha Saarnio
 • Mitä opin? Monipuolinen ohjaus ohjelmointikurssin (etä)opetuksessa, Päivi Raulamo-Jurvanen
 • Masters’ thesis supervision reconsidered: How to address the common pitfalls in writing the thesis? Jenni Myllykoski

Luentosali L8: Digipedagogiikka ja flippaus. (pj. Heikki Kontturi)

 • OpenDigiTaito – Opettajankouluttajan digipedagoginen osaaminen ja oppimistaidot oppimisyhteisöissä. Heikki Kontturi, Mari Parpala ja Maija Liuha
 • Flippausta jo vuodesta 2020: Kokemuksia geotieteiden opetuksesta, Jukka-Pekka Ranta

Luentosali L4: Hybridiopetus ja digitaalinen saavutettavuus. (pj. Janne Länsitie)

 • Hopedi-hanke, Janne Länsitie
 • Digital accessibility for teachers, Anna-Liisa Mattila

12.30 - 13.10 

Lounastauko  

13.10-14.40 RINNAKKAISOHJELMA 3 LUENTOSALEISSA L4, LO128, L8 ja PR102

Luentosali L4: Hyvinvointi. Keynotes, 1,5 h, (pj. Susanna Kaitera)

 • Oman jaksamisen tukeminen muuttuvassa työympäristössä, Iida Mäkikallio.

Luentosali PR102: Flippaus, etäopetus, opetuksen ja tutkimuksen yhteys sekä arviointimatriisit. (pj. Tiina Salmijärvi)

 • Etäilyyn kyllästyneet? Itsenäisen opiskelun pedagogisia kysymyksiä ja vastausyrityksiä. Marika Kettunen
 • Flipped Learning – threat or possibility. Jari Ruuska (suomeksi).
 • Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen maantieteen syventävillä kursseilla. Eeva-Kaisa Prokkola
 • Lääketieteen opetuksen digiloikka ja vakiinnuttaminen. Tiina Salmijärvi
 • Moodle oppimisympäristönä: hyödyt, haitat ja haasteet, Juha Ridanpää
 • Arviointimatriisit arvioinnin kehittämisessä, Heini Postila

Luentosali LO128: Arviointi. (pj. Lauri Haapanen)

 • Digital assessment methods: An overview. Nurul Huda Mahmood, Pawani Porambage ja Steven Coats
 • Tentative topic: Transfering the method of teaching and evaluation of an existing corse. Solmaz Mansoori
 • Utilizing Oulu Yuja-media to provide comprehensive assessment + feedback on students’ group assignment in an online course: Practical experience with a step-by-step tutorial and course evaluation examples. Teck Ming (Terence) Tan
 • Start, Stop, Continue technique to feedback. Akram Hatami
 • Portfolio as an evaluation method. Lauri Haapanen
 • Teacher’s Wellbeing. Iflaah Salman

Luentosali L8: Oppiminen ja työelämätaidot. (pj. Mika Nevalainen)

 • Practical teaching – what the students should actually need to know to survive in the work life? Mika Nevalainen
 • Working life skills in preclinical studies of medicine. Sanna Palosaari
 • Towards active continuous learning: combining theory and practice with weekly assessments. Jaakko Suutala
 • Accessibility in Moodle virtual course. Ella Peltonen
 • Students’ perception of 3D-based learning in tooth morphology. Saujanya Karki
 • Crisis Management in e-learning: a brief overview. Hirley Alves, Onel López ja Filip Fedorik.

15.00-15.45 PANEELIKESKUSTELU: TULEVAISUUDEN OPPIMINEN JA OSAAMINEN LUENTOSALISSA L2

Paneelin puheenjohtaja: Jukka Kurttila

Panelistit: Tapio Koivu (Oulun yliopiston koulutusvararehtori), Heikki Kontturi (projektipäällikkö, Opendigitaito-hanke), Emma Hulkkonen (opiskelija, Ylioppilaskunnan edustajiston puheenjohtaja), Janne Länsitie (lehtori, Oamk), Eija Nyman (opiskelija, LearnHybrid -(ESR)hanke)

15.45-16.00 OPINTORIN PÄÄTÖS

Program

OpinTori 5.5.2022 at 8.30-16.00

Join us at Linnanmaa Campus or online

OpinTori is bilingual. The presentations are in the language in which the presentation is titled.

8.30-9.00 MORNING COFFEE, LECTURE HALL L2

9.00-9.15 WELCOME WORDS AND PROGRAM OF THE DAY IN LECTURE HALL L2. Minna Uitto

9.15-10.00 KEYNOTES IN LECTURE HALL L2: HYBRID LEARNING, WHAT MAKES IT TO SUCCEED? Sari Pramila-Savukoski, Tiina Törmänen & Heli-Maria Kuivila

10.15-11.15 PARALLEL PROGRAM 1 IN LECTURE HALLS LO 128, PR102, L8 & L4

Lecture hall LO128: Teaching methods. (chairman Tero Huhtala)

 • Narratives as a tool for pedagogical practice. Anatoliy Samoylenko, Priyadharsini Perumal & Hany Ferdinando
 • Virtual project design as an alternative to laboratory exercise for remote learners. Yang Bai
 • Developing a master’s level online course in marketing: implementing technological tools for engagement and learning. Tero Huhtala
 • Improving participation, engagement and self-assessment of learning in on-line and hybrid. Petr Stepanek.

Lecture hall PR102: Activating methods. (chairman Anna-Mari Simunaniemi)

 • Monimuotoisen lukupiiriopetuksen kehittäminen. Kaj Zimmerbauer
 • Ajasta ja paikasta riippumaton verkkokoulutus: Esimerkki mikroyrittäjyyskurssista avoimessa yliopistossa. Anna-Mari Simunaniemi
 • Developing an introductory course on indoor air quality: students’ activation and inclusion. Ulla Haverinen-Shaughnessy
 • Developing an introductory course on physics: a flipped classroom approach. Lauri Holappa

Lecture hall L8: Well-being at remote and hybrid work. (chairman Elmeri Seppänen)

 • Digipedagogiikka helpommaksi, käytännöt sujuviksi: nostetta myös hyvinvointiin. Susanna Kaitera, Elmeri Seppänen, Juuso Kojo and Sara Ahola
 • Digitalisaation merkitys teknillisen alan opetuksessa. Älykkäät koneet ja järjestelmät, Konsta Karioja. Sovellettu ja laskennallinen matematiikka, Lassi Korhonen.

Lecture hall L4: Introduction to digital tools by Digital Pedagogy and Video Services of Uni Oulu. (chairman Antti Peltonen)

 • Moodle, Anu Ylitalo
 • Open Badge Factory, Leena Paaso ja Timo Hakkarainen
 • Yuja ja Presemo, Antti Peltonen
 • Howspace, Joni Liikala
 • Oulun yliopiston opintojaksopalaute Anna Kolehmainen.

11.30-12.30 PARALLEL PROGRAM 2 IN LECTURE HALLS LO128, PR102, L8 & L4

Lecture hall LO128: Online teaching. (chairman Minna Uitto)

 • Young Academics Survey – Data-based analysis of teaching difficulties in the Covid-19 era. Rafal Sliz
 • Doctoral courses development: opportunities, and challenges at microelectronics research unit (MIC). Syed Ghufran Hashmi
 • Reflective documentation practices in digital fabrication education, Georgi V. Georgiev

Lecture hall PR102: Supervision. (chairman Jenni Myllykoski)

 • Kliininen ryhmäopetus, tärkeä osa lääkäriksi kasvamista. Juha Saarnio
 • Mitä opin? Monipuolinen ohjaus ohjelmointikurssin (etä)opetuksessa, Päivi Raulamo-Jurvanen
 • Masters’ thesis supervision reconsidered: How to address the common pitfalls in writing the thesis? Jenni Myllykoski

Lecture hall L8: Digipedagogy and flipping. (chairman Heikki Kontturi)

 • OpenDigiTaito – Opettajankouluttajan digipedagoginen osaaminen ja oppimistaidot oppimisyhteisöissä. Heikki Kontturi, Mari Parpala ja Maija Liuha
 • Flippausta jo vuodesta 2020: Kokemuksia geotieteiden opetuksesta, Jukka-Pekka Ranta

Lecture hall L4: Hybrid teaching and digital accessibility. (chairman Janne Länsitie)

 • Project Hopedi, Janne Länsitie
 • Digital accessibility for teachers, Anna-Liisa Mattila

12.30 - 13.10 

Lunch break

13.10-14.40 PARALLEL PROGRAM 3 IN LECTURE HALLS L4, LO128, L8 & PR102

Lecture hall L4: Well-being. Keynotes, 1,5 h, (chairman Susanna Kaitera)

 • Oman jaksamisen tukeminen muuttuvassa työympäristössä, Iida Mäkikallio.

Lecture hall PR102: Flipping, online teaching, connection between teaching and research, and evaluation matrix. (chairman Tiina Salmijärvi)

 • Etäilyyn kyllästyneet? Itsenäisen opiskelun pedagogisia kysymyksiä ja vastausyrityksiä. Marika Kettunen
 • Flipped Learning – threat or possibility. Jari Ruuska (in Finnish).
 • Tutkimuksen ja opetuksen yhdistäminen maantieteen syventävillä kursseilla. Eeva-Kaisa Prokkola
 • Lääketieteen opetuksen digiloikka ja vakiinnuttaminen, Tiina Salmijärvi
 • Moodle oppimisympäristönä: hyödyt, haitat ja haasteet, Juha Ridanpää
 • Arviointimatriisit arvioinnin kehittämisessä, Heini Postila

Lecture hall LO128: Assessment. (chairman Lauri Haapanen)

 • Digital assessment methods: An overview. Nurul Huda Mahmood, Pawani Porambage and Steven Coats
 • Tentative topic: Transfering the method of teaching and evaluation of an existing corse. Solmaz Mansoori
 • Utilizing Oulu Yuja-media to provide comprehensive assessment + feedback on students’ group assignment in an online course: Practical experience with a step-by-step tutorial and course evaluation examples. Teck Ming (Terence) Tan
 • Start, Stop, Continue technique to feedback. Akram Hatami
 • Portfolio as an evaluation method. Lauri Haapanen
 • Teacher’s Wellbeing. Iflaah Salman

Lecture hall L8: Learning & working life skills. (chairman Mika Nevalainen)

 • Practical teaching – what the students should actually need to know to survive in the work life? Mika Nevalainen
 • Working life skills in preclinical studies of medicine. Sanna Palosaari
 • Towards active continuous learning: combining theory and practice with weekly assessments. Jaakko Suutala
 • Accessibility in Moodle virtual course. Ella Peltonen
 • Students’ perception of 3D-based learning in tooth morphology. Saujanya Karki
 • Crisis Management in e-learning: a brief overview. Hirley Alves, Onel López and Filip Fedorik. 

15.00-15.45 PANEL DISCUSSION: TULEVAISUUDEN OPPIMINEN JA OSAAMINEN IN LECTURE HALL L2

Chairman of the panel: Jukka Kurttila

Panelists: Tapio Koivu (vice rector for education of University of Oulu), Heikki Kontturi (project manager, project Opendigitaito), Emma Hulkkonen (student, Chairman of the Student Union Representative Council), Janne Länsitie (lecturer, Oamk), Eija Nyman (student, ESR project LearnHybrid)

15.45-16.00 ENDING OF OPINTORI


Näin löydät perille/ Directions to Linnanmaa Campus

Infopiste luentosalin L2 kupeessa / Info near lecture hall L2

Linnanmaan kampus FI

Linnanmaa Campus EN

Voit osallistua tapahtumaan myös livestreamin kautta!

Linkit eri esityksiin löydät ohjelmasta!


You can participate in the event also via live stream!

Links to presentations can be found in the program!

Valmiina ensi vuoteen? Ready for next year?

OpinTori 2023 järjestetään 11.5.2023!

OpinTori 2023 will be held on May 11 2023!

Tietoa OpinTorista

Tapahtumassa jaetaan korkeakoulujen opetuksen, ohjauksen, opiskelun ja oppimisen hyviä käytänteitä ja keskustellaan koulutuksen ajankohtaisista aiheista. Tänä vuonna teemana on hybridiopetus- ja oppiminen.

OpinTori-teemapäivä on osa Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan yliopistopedagogiikan opintoja ja ohjelman pedagogiset kehittämishankkeet ovat opiskelijoiden opetusharjoittelun aikana kokeiltuja innovaatioita.

OpinToria on järjestetty vuodesta 2009 saakka. Tänä vuonna kasvatustieteiden tiedekunnan kanssa yhteistyössä järjestelyissä ovat mukana DigiPeda, Hopedi, KOTODIPPI, LearnHybrid ja OpenDigiTaito-hankkeet.

OpinTorille ovat tervetulleita kaikki Peda-Pohjoinen -verkoston korkeakoulut! (Ammattikorkeakoulut: Centria, Diakonia, Savonia, Kajaani, Lappi ja Oulu, yliopistot: Itä-Suomi, Lappi, Oulu ja Vaasa)

About OpinTori

In the event, good practices for teaching, supervision, studying and learning in higher education will be shared along with discussions related to the topical questions in the field of education.

OpinTori is part of the University of Oulu’s Faculty of Education’s University Pedagogy Studies, and the pedagogical development projects of the program are innovations tested during the teaching practice of the students.

OpinTori has been organized since 2009. This year, in cooperation with the Faculty of Education, the arrangements include the DigiPeda, Hopedi, KOTODIPPI, LearnHybrid and OpenDigiTaito projects.

OpinTori welcomes all higher education institutions of Peda-Pohjoinen network! (universities of applied sciences: Centria, Diakonia, Savonia, Kajaani, Lappi & Oulu, universities: Eastern Finland, Lapland, Oulu and Vaasa.

Contact

Merja Maikkola: merja.maikkola@oulu.fi

Oulun yliopisto

Pentti Kaiteran katu 1, 90570 Oulu